Publication Archives

TDOK 2017:0349 – Spårfordon i arbetsläge

Syftet Syftet med detta dokument är att beskriva regler då spårfordon befinner sig i arbetsläge. Reglerna gäller för spårfordon som används vid A-skydd eller spärrfärd. Omfattning Dokumentet beskriver förutsättningar utifrån el- och trafiksäkerhetsperspektiv för spårfordon som befinner sig inom spårområdet i arbetsläge. Förutsättningarna gäller för trafikerat spår och byggspår. Dokumentet anger tekniska krav och besiktningskrav […]

TMALL 0482 – Riskbedömning av aktivitet i spårområde

TMALL 0482 – Riskbedömning av aktivitet i spårområde (Checklista) Riskbedömning ska göras vid varje aktivitet i spårområde. Checklistan används för aktiviteter i tillämpbara delar. Om det konstaterats att aktiviteter inte bedrivs inom eller påverkar spårområdet samt att ingen elektrisk fara finns, behöver riskbedömning inte upprättas.

TDOK 2013:0005 – Besiktningsmanual

Dokumentet ger stöd vid besiktningen för att uppfylla kraven enligt TDOK 2013:0002 Tunga spårgående arbetsredskap – Tekniska krav samt Maskindirektiv 2006/42/EG och relevanta EN-standarder. Omfattning Dokumentet ingår i en dokumentserie. Strukturen beskrivs i TDOK 2013:0001 Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar. Vid revidering ska hänsyn tas till övriga dokument i denna serie. Beskrivning […]

TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområde

Syftet med detta dokument är att ange de regler som gäller vid egenförflyttning, studiebesök  och arbete inom spårområde. Detta dokument gäller för alla inom Trafikverket och verksamhet upphandlad av Trafikverket som utför egenförflyttning, studiebesök eller arbete inom de spårområden där Trafikverket är infrastrukturförvaltare.

TDOK 2013:0002 – Tekniska regler

Syftet är att trygga kompatibiliteten mellan järnvägsinfrastruktur och tunga spårgående arbetsredskap (TSA) så att dessa fungerar i järnvägsanläggningen. Dokumentet syftar till att beskriva tekniska krav samt viktiga områden som TSA ska uppfylla för att tekniskt kunna ges tillträde till Trafikverkets infrastruktur.

Trafikbestämmelser för järnväg – TTJ

TDOK 2015:0309 innehåller de operativa bestämmelser som är obligatoriska vid bedrivande av trafik, trafikledning eller trafiksäkerhetspåverkande arbeten i system H, M, S, E2 och E3 där Trafikverket är infrastrukturförvaltare. Trafikverket ställer krav att järnvägsföretag och entreprenörer ska använda trafikbestämmelserna genom avtal, kontrakt och som villkor i järnvägsnätsbeskrivningen Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, gäller för all berörd […]

TDOK 2013:0001 – Operativa och tekniska förutsättningar

Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar Syftet med dokumentet är att reglera användandet av tunga spårgående arbetsredskap (TSA) där Trafikverket är infrastrukturförvaltare. Dokumentet ska åberopas vid upphandling av arbeten som kan komma att beröra spårområdet.