Aktuella kurser

Vi genomför även utbildningar på datum som inte annonseras här.
Vänligen ring 070-587 08 67 för mer information.

Repetitionsutbildning 2020
Elsäkerhetsledare maskin och bana
18 september Hudiksvall
Operatör TSA
OPT-TSA
21-23 september Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
21-22 september Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
21-22 september

Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
28 september –
2 oktober
Hudiksvall
Repetitionsutbildning 2020
SoS-ledare, SoS-planerare, Tillsyningsman, E2, operatör TSA och TA
30 september
Sista chansen!
Hudiksvall
Elsäkerhetsledare maskin och bana
BEELAKMASK och BEELAKBAN
5-6 oktober Hudiksvall
Kompletteringsutbildning system E2
TSME2
15 oktober
Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
10-11 november Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsledare samt tågvarnare
BASÄSKYDD
10-13 november Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
23-27 november Hudiksvall
Operatör TSA
OPT-TSA
16-18 november Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
16-17 november Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
16-17 november
Hudiksvall
Operatör TSA
OPT-TSA
8-10 december Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
8-9 december

Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
8-9 december Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsledare samt tågvarnare
BASÄSKYDD
12-15 januari 2021 Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-PL
25-27 januari 2021 Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
1-5 februari 2021 Hudiksvall
Besiktningsman TSA
Grundutbildning
23-25 mars 2021 Hudiksvall

Besiktning, Utbildning, Dokumentation & Konsultation

Behöver du hjälp med att få din dina rälshjul eller din rälsvagn godkänd?
Behöver du en besiktning av din järnvägsutrustning? Eller behöver du genomgå en trafiksäkerhetsutbildning, då har du kommit rätt.

Vi har de behörigheter som krävs från Transportstyrelsen och Trafikverket.
 Järnvägskonsulterna