Aktuella kurser

Vi genomför även utbildningar på datum som inte annonseras här.
Vänligen ring 070-587 08 67 för mer information.

Skydds- och säkerhetsledare
BASÄSKYDD – SoS-ledare & tågvarnare
7-10 juli Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
7-8 juli

Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
7-8 juli Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
15-16 juli

Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
15-16 juli Hudiksvall
Operatörsutbildning TSA
OPT-TSA
15-17 juli Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-PL
29-31 juli Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
4-5 augusti Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
4-5 augusti

Hudiksvall
Repetitionsutbildning 2020
SoS-ledare, SoS-planerare, Tillsyningsman, E2, operatör TSA och TA
18 augusti Hudiksvall
Kompletteringsutbildning system E2
TSME2
18 augusti
Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
24-28 augusti Hudiksvall
Besiktningsman TSA
Grundutbildning
29 sept. – 1 okt. Hudiksvall

Besiktning, Utbildning, Dokumentation & Konsultation

Behöver du hjälp med att få din dina rälshjul eller din rälsvagn godkänd?
Behöver du en besiktning av din järnvägsutrustning? Eller behöver du genomgå en trafiksäkerhetsutbildning, då har du kommit rätt.

Vi har de behörigheter som krävs från Transportstyrelsen och Trafikverket.
 Järnvägskonsulterna