Välj utbildning nedan för att se kursdatum

Repetition 2022Repetition 2024 – TTJ och Elsäkerhet
REP2024
Skyddsanvisningar
(Råd och skydd)
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
Skydds- och säkerhetsledare samt tågvarnare
BASÄSKYDD
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-PL
Tillsyningsman skydd i system E2
TSME2
Operatör TA
OPT-TA
Operatör TSA
OPT-TSA

Elsäkerhetsledare maskin och bana
BEELAKMASK och BEELAKBAN

Besiktningsman TSA
Grundutbildning och repetition
Arbeten som påverkar spårstabiliteten
BASTAB

Tillsyningsman spärrfärd
BASÄFÄRD och BASÄFÄRDTSM

Allmän järnvägsteknik
JBATEK

Besiktning, Utbildning, Dokumentation & Konsultation

Behöver du hjälp med att få din dina rälshjul eller din rälsvagn godkänd?
Behöver du en besiktning av din järnvägsutrustning? Eller behöver du genomgå en trafiksäkerhetsutbildning, då har du kommit rätt.

Vi har de behörigheter som krävs från Transportstyrelsen och Trafikverket.
 Järnvägskonsulterna