Aktuella kurser

Vi genomför även utbildningar på datum som inte annonseras här.
Vänligen ring 070-587 08 67 för mer information.

Repetitionsutbildning 2020
SoS-ledare, SoS-planerare, Tillsyningsman, E2, operatör TSA och TA
26 maj Hudiksvall
Elsäkerhetsledare maskin & bana
BEELAKMASK och BEELAKBAN – Grundutbildningar
28-29 maj Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
1-5 juni Hudiksvall
Kompletteringsutbildning system E2
TSME2
1 juni
Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
2-3 juni

Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
2-3 juni Hudiksvall
Operatörsutbildning TSA
OPT-TSA
2-4 juni Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-PL
8-10 juni Hudiksvall
Repetitionsutbildning 2020
SoS-ledare, SoS-planerare, Tillsyningsman, E2, operatör TSA och TA
15 juni Hudiksvall
Repetitionsutbildning 2020
Elsäkerhetsledare maskin och bana
16 juni Hudiksvall
Besiktningsman TSA
Grundutbildning
29 sept. – 1 okt. Hudiksvall

Besiktning, Utbildning, Dokumentation & Konsultation

Behöver du hjälp med att få din dina rälshjul eller din rälsvagn godkänd?
Behöver du en besiktning av din järnvägsutrustning? Eller behöver du genomgå en trafiksäkerhetsutbildning, då har du kommit rätt.

Vi har de behörigheter som krävs från Transportstyrelsen och Trafikverket.
 Järnvägskonsulterna