Aktuella kurser

Vi genomför även utbildningar på datum som inte annonseras här.
Vänligen ring 070-587 08 67 för mer information.

Skydds- och säkerhetsledare samt tågvarnare
BASÄSKYDD
17-20 augusti Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
17-18 augusti Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
17-18 augusti

Hudiksvall
Repetitionsutbildning 2020
SoS-ledare, SoS-planerare, Tillsyningsman, E2, operatör TSA och TA
18 augusti – FULLBOKAT Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
24-28 augusti Hudiksvall
Kompletteringsutbildning system E2
TSME2
31 augusti
Hudiksvall
Elsäkerhetsledare maskin och bana
BEELAKMASK och BEELAKBAN
2-3 september Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
7-8 september

Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
7-8 september Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsledare samt tågvarnare
BASÄSKYDD
7-10 september Hudiksvall
Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-PL
14-16 september Hudiksvall
Operatör TSA
OPT-TSA
21-23 september Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
21-22 september Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
21-22 september

Hudiksvall
Tillsyningsman skydd A/L/E samt vägvakt
BASÄTSM
28 september –
2 oktober
Hudiksvall
Operatör TSA
OPT-TSA
20-22 oktober Hudiksvall
Att enskilt vistas i spår
BASÄVISTA
20-21 oktober Hudiksvall
Operatörsutbildning TA
OPT-TA
20-21 oktober
Hudiksvall
Besiktningsman TSA
Grundutbildning
29 sept. – 1 okt. Hudiksvall

Besiktning, Utbildning, Dokumentation & Konsultation

Behöver du hjälp med att få din dina rälshjul eller din rälsvagn godkänd?
Behöver du en besiktning av din järnvägsutrustning? Eller behöver du genomgå en trafiksäkerhetsutbildning, då har du kommit rätt.

Vi har de behörigheter som krävs från Transportstyrelsen och Trafikverket.
 Järnvägskonsulterna