Intyg

Här nedan kan du beställa kopior på dina betyg och kursintyg.

Du kan få ut kopior på dina intyg kostnadsfritt upp till tre månader efter genomförd utbildning. Administrationskostnaden efter tre månader för att få ut kopior på intygen är 250 kr inklusive moms.
Kom ihåg att dina intyg och betyg är värdehandlingar – var rädd om dem!

 

    Fakturaadress