Sekretesspolicy

1. Vilka är Järnvägskonsulterna i Norden

I denna policy kallas Järnvägskonsulterna i Norden AB, Orgnr: 556966-8337 för JK och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

JK ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

JK går att nå på följande sätt:
Post: Järnvägskonsulterna i Norden AB, Masbo 124, 824 94 Hudiksvall
E-post: info@jarnvagskonsulterna.se
Tel: 070-587 08 67

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.jarnvagskonsulterna.se. Den gäller också vid nyttjande av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som JK samlar in och hur den används. JK agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att JK ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

JK agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har JK ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

JK skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av JK:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på JK samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa JK:s interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till JK utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt avtalsärenden.

5. JK utbildningar

JK sparar personuppgifter på alla som går utbildningar hos oss, för att kunna spåra behörigheter. Dessutom för att kunna kalla till repetitionsutbildningar.

6. Underbiträden till Järnvägskonsulterna i Norden AB

JK använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. JK förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer JK:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i JK:s interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

JK:s hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

JK använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg
 • Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på JK:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På JK:s webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på JK:s hemsida.

8. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

JK använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av JK:s produkter. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga

JK följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

9. Överföring av information

JK och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Järnvägskonsulterna i Norden AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och JK kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via e-post info@jarnvagskonsulterna.se

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling Syftet med behandlingen Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning
Anmälan till gratistjänster, t.ex. seminarier, webinarier, nyhetsbrev Leverera varan/tjänsten Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Direkt marknadsföring Erbjuda varor/tjänster Kontaktuppgifter Kunder Intresseavvägning 3 år efter avtalet upphört
Arbetssökande Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning + Samtycke Under rekryteringsprocessen + ytterliggare 6 månader om du ger ditt samtycke
Leverantörsreskontra Köpa vara/tjänst Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal, Rättslig förpliktelse 7 år
Leverantörsregister Kontakta leverantör vid köp/support Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal + intresseavvägning Avtalstiden + 3 år
 
Kontakt via telefon, chat Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, ljudinspelningar Alla kategorier Intresseavvägning 2 år
Kontakt via mail, sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontakuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning 5 år
 
Backup av lagrad data i molnet/lokalt Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust Alla kategorier av personuppgifter Kunder Intresseavvägning 13 mån efter avtalets slut
 
Anmälan om allergier Säkerställa att man inte får i sig sådant man inte tål Hälsouppgifter Kunder Skydd för grundläggande intresse Under avtalstiden + 30 dagar
 
Adressuttag för direktreklam Marknadsföring Adressuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 30 dagar
Anmälan för nyhetsblad Kundblad, Kortnytt e-postadress Kunder Avtal, Samtycke Under avtalstid + 30 dagar