Repetitionsutbildning 2022

Kommande kurser

Datum Ort
Repetition för SoS-ledare, SoS-planerare, Tillsyningsman skydd, Tillsyningsman spärrfärd, E2, Operatör TSA och Operatör TA
I TDOK 2014:0230 §4.9 finns följande information:
”Vid icke genomförd repetitionsutbildning ska personen tas ur sin säkerhetsfunktion.
Personen får återgå efter genomförd och godkänd repetitionsutbildning och i förekommande fall individuell kompletteringsutbildning.
Repetitionsutbildningsperioden är den 1 januari till den 31 maj varje år för utpekade
funktioner, som arbetar inom Trafikverkets tillstånd att vara infrastrukturförvaltare.”
Elsäkerhetsledare maskin och bana
I TDOK 2014:0994 finns följande information:
”Regler för utbildningens giltighet samt krav på kompletteringsutbildning återfinns i
TDOK 2014:0230. Repetitionsutbildning som enligt krav nedan ska genomföras från det
att behörig lärare repetitionsutbildats till senaste den 31 maj. Uppfylls inte kravet
föranleder det en särskild individanpassad kompletteringsutbildning, enligt TDOK
2014:0230. En beskrivning hur kompletteringsutbildningen ska genomföras ska på
anmodan kunna redovisas för infrastrukturförvaltaren.”
 

Kursbeskrivning, priser och bokningsvillkor – klicka här.

  Här nedan kan du boka eller lämna din intresseanmälan:


  Obligatoriska fält är markerade med en asterix (*)

  Fakturaadress:  JaIntresseanmälan

  Bevisa att du är människa genom att välja Flagga.

  Kursbeskrivning, priser och villkor

  Repetitionsutbildning för trafiksäkerhetsbehörigheterna Skydds- och säkerhetsledare samt tillsyningsmän A-, E- och L -skydd samt vägvakt för system H-M-S & E2 och operatör TSA och TA.
  Samt elsäkerhetsledare maskin och bana.

  Medtag följande utbildningsmaterial:

  • TTJ moduler
  • TDOK 2016:0289 – Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet
  • TDOK 2022:0001 – Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar
  • TDOK 2018:0455 – Tunga arbetsredskap
  • TDOK 2015:0223

  Nu gällande dokument finns för nedladdning i vårt dokumentarkiv.
  Observera att nya ej ännu gällande versioner finns nu för nedladdning på Trafikverkets hemsida.

  Pris
  Kontakta oss för pris.

  Hos ert företag
  Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

  Bokningsvillkor
  Om kursen inte avbokas 10 dagar innan start debiteras totalt 50% av kurskostnad.
  Järnvägskonsulterna i Norden AB förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar eller ändra utbildningsdatum, t.ex. på grund av för få deltagare (färre än fem), sjukdom eller annan oförutsedd händelse, varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas inte.

  Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.