Besiktningsman TSA

Kommande kurser i Besiktningsman TSA

Datum Ort
6 september – Repetitionsutbildning 2023 Hudiksvall
18-20 september Hudiksvall

Kursbeskrivning, priser och villkor – klicka här.


  Här nedan kan du boka eller lämna din intresseanmälan:

  Obligatoriska fält är markerade med en asterix (*)

  Fakturaadress:


  JaIntresseanmälan

  Bevisa att du är människa genom att välja kopp.


  Kursbeskrivning, priser och villkor
  Trafikverkets föreskrift TDOK 2022:0004 föreskriver kompetenskraven på en besiktningsman samt den organisation varvid besiktningsmannen är anställd.

  Besiktningsorganisationen skall bland annat följa upp besiktningsmannen avseende:

  • Kompetens hos besiktningsman
  • Kvalité på besiktning, registrering och dokumentation
  • Att aktuella krav i besiktningen följs
  • Uppdatering av gällande regler och krav
  • Besiktningsmannens förutsättningar att göra en saklig och objektiv bedömning vid besiktning
  • Utbildning och godkännande av besiktningsmän

  Målgrupp
  Vår utbildning riktar sig till både erfarna, mindre erfarna samt nya besiktningsmän som skall arbeta med förstagångsbesiktningar samt kontrollbesiktningar av tunga spårgående arbetsredskap (TSA) samt tunga arbetsredskap (TA).

  Kursmål
  Kursdeltagarna skall efter avslutat kurs ha tillräcklig kunskap och färdigheter i att besiktiga TSA och TA maskiner. Skall ha fått god kännedom om TDOK 2022:0001, TDOK 2022:0002, TDOK 2022:0004 och TDOK 2022:0005 samt relaterade föreskrifter och regler.

  Lärt sig att förstå och tillämpa refererande EN-standarder som påverkar TSA. Kursdeltagaren skall ha tillgodosett sig ett högt säkerhetsmedvetande med respekt för regler och direktiv och en vilja att följa dessa.

  Grundkrav
  Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet inriktad på entreprenadmaskiner, anläggningsfordon eller liknande. Skall ha god syn och hörsel. Skall kunna kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska. Ha möjlighet till att genomföra besiktningar tillsammans med erfaren besiktningsman i form av praktik vid minst 10 tillfällen efter avslutad utbildning.

  BASÄVISTA

  Genomförande
  Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på antalet deltagare, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen.

  Kursen innehåller genomgång av:

  •  TDOK 2022:0001, TDOK 2022:0002, TDOK 2022:0004 och TDOK 2022:0005.
  • Tillämpliga delar av de EN-standarder som berör TA och TSA.
  • Praktiska övningar på TSA, provbesiktning.
  • Skriftligt test.

  Kursen genomförs med hjälp av PowerPoint presentationer, filmer, övningsuppgifter, samt ett kunskapstest.

  Pris
  Kontakta oss för pris

  Hos ert företag
  Vi kan anpassa utbildningen efter ert företags behov – kursen genomförs på era villkor. Kontakta oss för mer information.

  Bokningsvillkor
  Om kursen inte avbokas 10 dagar innan start debiteras totalt 50% av kurskostnad.
  Järnvägskonsulterna i Norden AB förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar eller ändra utbildningsdatum, t.ex. på grund av för få deltagare (färre än fem), sjukdom eller annan oförutsedd händelse, varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas inte.

  Läs vår sekretesspolicy innan du godkänner din bokning.