Besiktning

Vi genomför kontrollbesiktning av din järnvägsutrustning.Kontrollbesiktning

Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna genomföra kontrollbesiktningar i enlighet med gällande lagstiftning.

Tips!
Kombinera gärna era besiktningar med de tillfällen ni genomför repetitionsutbildningar.

Postadress Järnvägskonsulterna i Norden AB
Masbo 124
824 94 Hudiksvall
Telefon Mika: 070- 587 08 67
Marthina: 073- 816 40 54
E-post info@jarnvagskonsulterna.se
Hemsida www.jarnvagskonsulterna.se