CE-märkning / Konsultation

Köpa begagnat eller bygga själv?CE

Har du köpt begagnat eller planerar du att göra det? Eller kanske funderar du på att bygga något eget? Har du då koll på CE-märkningen?

Låt oss hjälpa dig med CE-märkningen!

Vi har många års erfarenhet av CE-märkning av järnvägsutrustning.
Efter att vi genomfört en förstudie som visat att era planer går att genomföra kan vi erbjuda följande:

  1. Framställning av TCF (Technical Construction File)
    En TCF skall innehålla bland annat: Riskanalys, användarinstruktioner, mätningar och beräkningar.
  2. Ansökan om medgivande från Trafikverket.
  3.  Besiktning
  4. Utbildning

Vad är CE-märkning?

CE-märket betyder att tillverkaren eller tillverkarens representant lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. Rälshjulsadapters, elektriska system t.ex. höjd- och svängbegränsningssystem, rälsvagnar, sliperbytare, slipersläggare, är några av de varugrupper som omfattas av märkningen.

Märkningen ska vara väl synlig, lätt läsbar och permanent. Genom CE-märket bekräftar tillverkaren att produkten uppfyller säkerhetskraven. Tillverkaren ska förse produkten med CE-märkning innan den släpps ut på marknaden.

Vi kan hjälpa er att CE-märka er produkt i enlighet med Maskindirektivet.

Kontakta oss för mer information.

Postadress Järnvägskonsulterna i Norden AB
Röstavägen 12
820 65 Forsa
Telefon Mika 070- 587 08 67
Marthina 073- 81 64 054 – Administration
E-post info@jarnvagskonsulterna.se
Hemsida www.jarnvagskonsulterna.se