Teknisk dokumentation

Att skriva teknisk dokumentation innebär att man skriver förståeligt om teknik. Det är viktigt att det väsentliga i innehållet lyfts fram och är det anpassat till läsaren. Dokumentation

Vi hjälpa er att producera följande:

 •  Användarmanualer
 • Operatörsanvisningar
 • Reservdelskataloger
 • ”Quick guides”
 • E-Learning (interaktiva presentationer på webben)

Vi kan även hjälpa er med följande:

 • Dekaler/ klistermärken
 • Försäljningskataloger
 • PR-material
 • Fotografering inkl. redigering
 • Film inkl. redigering
 • Ansökningar om medgivandeprövning för TSA hos Trafikverket

Kontakta oss för mer information.

Postadress Järnvägskonsulterna i Norden AB
Masbo 124
824 94 Hudiksvall
Telefon Mika: 070- 587 08 67
Marthina: 073- 816 40 54 – Administration
E-post info@jarnvagskonsulterna.se
Hemsida www.jarnvagskonsulterna.se